HovedbestyrelsenNordvesthallenBadmintonCykel Motion Fitness FodboldGymnastikHandicapsportHåndboldOldboysSkytte afd.TennisVolley


Formandsberetning 2017/2018

Generalforsamlingen 2017 i Tjørring gymnastik forløb stille og rolig. Desværre var der ikke fremmødt så mange, men en stor tak, til de fremmødte.

Valget til bestyrelsen var hurtigt overstået - da alle undtaget Lisbeth genopstillede, som erstatning for Lisbet havde bestyrelsen fundet en ny suppleant Helene Andreasen.


TIF Gymnastikopvisning i Nordvest Hallen blev afholdt den 5. marts 2016 med mere end 500 gymnaster på gulvet og ca. 900publikummer, der fyldte godt op på stolerækkerne.

Udover foreningens egne hold deltog DGI Minijunior holdet og Staby Efterskole i den flotte opvisning.

Som altid blev opvisningsdagen afsluttet med en hyggelig aften på restaurant for instruktører og bestyrelse.  Dog havde bestyrelsen valgt at instruktører og hjælpeinstruktører under 18 år skulle ud og spise om søndagen.

Dette er en lille belønning for den indsats, som alle frivilligt har ydet gennem hele sæsonen - og en dejlig afslutning på en lang og god dag.

Kort tid efter vintersæsonen sluttede, gik planlægningen af den nye sæson i gang. Som sædvanligt var det et stort arbejde at få trænerkabalen og haltiderne til at gå op. Instruktører stopper og nye tiltrækkes - og selv om vi var heldige med at få nogle rigtig dygtige instruktører lokket til TIF, krævede det en stor indsats fra bestyrelsen at få alle pladser besat.

Det lykkedes heldigvis at finde instruktører til alle de planlagte hold og få hal tiderne fordelt. Kabalen gik efter megen overtalelse og mange kræfter op og det er vi stolte over.

Samtidig skal vores instruktører have ros for det arbejde de gør i hverdagen med holdene.

Da der har været en del aflysninger på Lundgaardskolen, var vi nødsaget til at finde alterantive trænings lokaler til de hold som det gik ud over. Stjernens lokaler og 1 floor blev taget i brug, mens andre hold slog ”pjalterne” sammen og lavede fælles træning.

Vores tradition med en springtur, skulle ligeledes holdes og turen gik igen til Vedersø Efterskole.

Turen er for 4 - 5 kl. springhold der skulle prøve en masse redskaber og spændende spring.

Der blev sprunget igennem både fredag og lørdag, så det var meget trætte gymnaster der vendte hjem.

Turen var en stor succes og vi påregner at gentage turen i den kommende sæson. Tak til Vedersø for fine faciliteter og den gode forplejning.

I november blev der afholdt et lederarrangement, hvor bestyrelsen havde arrangerede forskellige aktiviter og fælles spisning

Ved samme lejlighed var der mulighed for at kikke og bestille dragter fra Fuss and Disturb.

Desværre var fremmøde meget dårligt og hvorfor vides ikke. (I alt 14 instruktører/hjælpe instruktører ud af 60 mulige)

Men det må der rettes op på næste år.


Planlægningen af forårs opvisningen er i fuld gang og bliver afholdt lørdag den 17. marts 2018 i Nordvest Hallen.

Vi ser frem til endnu en dejlig og hyggelig opvisningsdag for hele familien

Lars Møller

Formand

Tjørring Idrætsforening - Gilmosevej 18 - 7400 Herning - Tlf. 51 76 94 09 - Mail - Find os på krak
- Udvikling af hjemmeside og design: eventa.dk